Tragus Piercing - Procesi, Dhimbja, Infeksioni, Kostoja dhe Koha e Shërimit

Shpimi i Tragusit, Procesi, Dhimbja, Infeksioni, Kostoja dhe Koha e Shërimit, Nëse nuk keni dëgjuar kurrë për një tragus më parë dhe nuk e keni kuptuar se çfarë është akoma, është 'përplasja e vogël e kërcit në anën