Makina më e mirë për ekspres në shtëpi - Shqyrtime dhe Udhëzues për Blerësit

Makina më e mirë për ekspres në shtëpi - Shqyrtime dhe Udhëzues për Blerësit. Instituti Italian Espresso Kombëtar ka standarde shumë të rrepta për atë që mund të quhet një ekspres i vërtetë